96 ปี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นายวุฒิไกร  ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า ครบรอบ 96 ปี 
  DBD : We are Family  และนำเสนอ ติดปีก SMEs ไทย ด้วย Total Solutions for SMEs  มอบทุนการศึกษาแก่บุตรบุคลากรกรมฯ
 และการเสวนา มองย้อนมา 96 ปี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดย อดีตอธิบดีกรมฯ ณ ศูนย์ฝึกอบรมฯ ชั้น 6 เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562