มาตรการบัญชีชุดเดียว

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุม เรื่อง มาตรการบัญชีชุดเดียว โดยมีกรมสรรพากรเข้าร่วมหารือ
ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562