สานพลังปฏิรูปภาคเกษตรไทย

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ธ.ก.ส.ครบรอบ 52ปี "สานพลังปฏิรูปภาคเกษตรไทย"โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยผู้บริหารระดับ
สูงของกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมฯ ณ Impact Hall 7 เมืองทองธานี 
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562