นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการจังหวัดสระบุรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจราชการ
และพบปะประชาชนพร้อมร่วมเป็นประธานสักขีพยานในการมอบ ส.ป.ก.4-01 ให้แก่เกษตรกร จำนวน
10 ราย และมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน
(คทช.) แก่ราษฎร จำนวน 10 ราย ณ สวนพฤกษศาสตร์พุแค และเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์
พุแค หมู่บ้านโอทอปนวัตวิถี / ตลาดหัวปลี ตลาดสร้างสุข ชุมชนร่วมสร้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมคณะด้วย เมื่อวันจันทร์ที่
28 มกราคม 2562