ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกิจกรรมคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP Select ยกระดับให้สอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)