พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562

    สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ นำโดย นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมต่างๆเข้าร่วมงานในพิธิ ณ ห้องกำแพงเพชรอัครโยธิน ชั้น 4
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562