การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 56

นายบุณฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 56 โดยมี นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัมนาธุรกิจการค้า เข้าร่วม ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาะุรกิจการค้า  วันพุธที่ 3 เมษายน 2562