เว็บบอร์ด

เข้าสู่ระบบ
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
สอบถามการเปิดร้านเพ้นเล็บ ต่อขนตา
เชอรี่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 11:11:44
0 0
ตรวจสอบใบทะเบียนพานิชณ์ แชร์ลูกโซ่
ข้าวฟ่าง 22 กุมภาพันธ์ 2563 09:21:36
5 0
ใบเสร็จรับเงินที่ส่งให้ลูกค้าทางอีเมล
ปภาวี 13 กุมภาพันธ์ 2563 12:54:09
21 0
เงินปันผลระหว่างกาล
ปิยะมาศ 11 กุมภาพันธ์ 2563 14:49:30
8 0
ขอให้ปรับเปลี่ยนเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์หน้าเวบบอร์ดให้ถูดต้องตรงกัน
ศุภรัตน์ กันเพ็ชร์ 11 กุมภาพันธ์ 2563 11:39:51
20 1 Y#กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ (ทพ.) .
20 กุมภาพันธ์ 2563 08:46:08
กฎหมายกำหนดให้มีเครื่อง edc
ชญาน์ ธาตวากร 11 กุมภาพันธ์ 2563 10:17:19
7 0
การลงประกาศหนังสือพิมพ์
ชญาน์ ธาตวากร 11 กุมภาพันธ์ 2563 10:14:15
10 0
เช็คเลขทะเบียนผูเสียภาษีขนส่ง
พรสุภัค 7 กุมภาพันธ์ 2563 08:12:46
4 0
รายละเอียดในหนังสือรับรอง หจก.
titleat 6 กุมภาพันธ์ 2563 21:00:40
23 1 Y#กองข้อมูลธุรกิจ .
13 กุมภาพันธ์ 2563 10:01:58
ประเภทการจดทะเบียนของกิจการ
Pakaphon 5 กุมภาพันธ์ 2563 20:29:29
16 0
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
ตัวแทนจำหน่าย ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไหมครับ
พิสิฐ คำกองแก้ว 28 มกราคม 2563 13:12:42
4 1 Y#กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ (ทพ.) .
7 กุมภาพันธ์ 2563 09:56:26
การตั้งบริษัทเป็น Joint Venture
Bow 16 ธันวาคม 2562 15:02:50
19 0
พนักงานราชการหน่วยงานของรัฐ จดทะเบียนบริษัทได้หรือไม่คับ
อดิศักดิ์ 7 พฤศจิกายน 2562 16:21:07
26 0
การจดทะเบียนเพิ่มทุนโดยผู้ถือหุ้นชำระค่าหุ้นไม่เท่ากัน
LGI Office 12 กันยายน 2562 11:02:20
62 0
จดทะเบียนแก้ไขชื่อบริษัท เพิ่มกรรมการ เพิ่มทุน บริษัทจำกัด
เสาวรส 9 กันยายน 2562 01:27:02
38 0
ปริ้นใบเสร็จจดทะเบียนไม่ออก(จดทะเบียนออนไลน์)
parichat 21 สิงหาคม 2562 14:12:25
50 0
สมัครสมาชิกในระบบไม่ได้
ปพิ 22 กรกฎาคม 2562 21:56:31
69 0
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
สร้อยฟ้า 28 มิถุนายน 2562 09:44:11
77 0
แบบฟอร์มจดทะเบียน หจก.
พิภัตตา เอี่ยมเจริญ 18 มิถุนายน 2562 15:32:41
68 0
เรื่อง การชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนบริษัทจำกัดด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากตัวเงิน
85 0
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
บจก.โดนพิทักทรัพย์ ต้องนำส่งงบการเงินไหมค่ะ
นวนฉวี 14 พฤษภาคม 2562 03:11:59
73 0
นำส่งบอจ.5 เลขบัตรฯผู้ถือหุ้นไม่แสดงในเอกสารบอจ.5
นลัทพร 2 พฤษภาคม 2562 09:07:46
113 0
การแก้ทศนิยมจากโปรแกรม dbd in excel
acc_bow 27 กุมภาพันธ์ 2562 09:27:54
90 0
ที่ให้ระบุวันประชุมรับรองงบ
ranida 11 กุมภาพันธ์ 2562 21:47:30
119 0
จดบริษัทใหม่ ต้องเข้าไปสมัครขอรหัสใหม่หรือเปล่า
กุุสุมา 5 ตุลาคม 2561 11:06:53
298 0
งบร้าง มีที่ดินติดค้ำประกัน ธนาคารขอคืนสู่สภาพแล้ว
296 0
ยืนงบการเงินล่าช้า ปี 2560
นุสรา 18 กันยายน 2561 11:04:36
332 0
ยีื่นงบการเงินแล้วแต่ข้อมูลยังไม่แสดงในคลังข้อมูลธุรกิจ
พงษ์พันธุ์ ทองอยู่ 23 สิงหาคม 2561 10:20:35
268 0
ละเมิดสิทธิชื่อผู้ทำบัญชี
ประภาพรรณ โรจนพัฒน์ 19 กรกฎาคม 2561 14:06:24
518 0
ส่งงบการเงินด้วยกระดาษแต่ไม่ส่ง E-filing
สัน 27 มิถุนายน 2561 15:16:05
465 0