เว็บบอร์ด

เข้าสู่ระบบ
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
หนังสือหารือ
กิตติกา 16 กันยายน 2562 16:19:34
2 0
กำไรสะสม เพิ่มทุนได้หรือไหม
Chuan Larppermpoonsub 12 กันยายน 2562 09:17:48
10 0
ผู้แทนของสมาชิกที่เป็นนิติบุคคล หอการค้า
12 0
ขอคำแนะนำ เรื่อง จดทะเบียนบริษัทจำกัด(คนเดียว) แบบออนไลน์
32 0
การทำนิติกรรม ของ หจก. ที่มีตราประทับ
สรัญ 29 สิงหาคม 2562 13:59:29
22 0
ยูทูปเบอร์ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ไหมคะ
สกุณา 27 สิงหาคม 2562 15:38:26
47 1 Bennyprize
19 กันยายน 2562 08:58:29
ร้องเรียน
จักรกฤษ นาคเจียม 26 สิงหาคม 2562 15:23:41
33 0
การลงประกาศจ่ายเงินปันผล
khunkoi 22 สิงหาคม 2562 16:49:19
35 0
คัดงบการเงินปี 2557
ชนาภา 22 สิงหาคม 2562 16:38:23
38 1 RannevDag
26 สิงหาคม 2562 15:07:35
ธุรกิจบริการยกเว้น ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 ปี 2562 ของกฎหมายต่างด้าว ปี 2452
Nathawat 22 สิงหาคม 2562 13:45:39
11 0
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
การจดทะเบียนเพิ่มทุนโดยผู้ถือหุ้นชำระค่าหุ้นไม่เท่ากัน
LGI Office 12 กันยายน 2562 11:02:20
1 0
จดทะเบียนแก้ไขชื่อบริษัท เพิ่มกรรมการ เพิ่มทุน บริษัทจำกัด
เสาวรส 9 กันยายน 2562 01:27:02
2 0
ปริ้นใบเสร็จจดทะเบียนไม่ออก(จดทะเบียนออนไลน์)
parichat 21 สิงหาคม 2562 14:12:25
5 0
สมัครสมาชิกในระบบไม่ได้
ปพิ 22 กรกฎาคม 2562 21:56:31
21 0
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
สร้อยฟ้า 28 มิถุนายน 2562 09:44:11
33 0
แบบฟอร์มจดทะเบียน หจก.
พิภัตตา เอี่ยมเจริญ 18 มิถุนายน 2562 15:32:41
25 0
เรื่อง การชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนบริษัทจำกัดด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากตัวเงิน
34 0
จะเปลี่ยนจากหุ้นบุริมสิทธิ์ เป็นหุ้นสามัญ ต้องทำอย่างไร
วริสรา 28 พฤษภาคม 2562 08:44:53
19 0
วิธีการแก้ไขให้แสดงเลขหมายใบหุ้นใน อบจ 5
วารุณี 28 เมษายน 2562 15:40:40
61 0
บอจ.5
ก้อย 17 เมษายน 2562 11:00:35
53 0
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
บจก.โดนพิทักทรัพย์ ต้องนำส่งงบการเงินไหมค่ะ
นวนฉวี 14 พฤษภาคม 2562 03:11:59
31 0
นำส่งบอจ.5 เลขบัตรฯผู้ถือหุ้นไม่แสดงในเอกสารบอจ.5
นลัทพร 2 พฤษภาคม 2562 09:07:46
70 0
การแก้ทศนิยมจากโปรแกรม dbd in excel
acc_bow 27 กุมภาพันธ์ 2562 09:27:54
63 0
ที่ให้ระบุวันประชุมรับรองงบ
ranida 11 กุมภาพันธ์ 2562 21:47:30
81 0
จดบริษัทใหม่ ต้องเข้าไปสมัครขอรหัสใหม่หรือเปล่า
กุุสุมา 5 ตุลาคม 2561 11:06:53
278 0
งบร้าง มีที่ดินติดค้ำประกัน ธนาคารขอคืนสู่สภาพแล้ว
273 0
ยืนงบการเงินล่าช้า ปี 2560
นุสรา 18 กันยายน 2561 11:04:36
289 0
ยีื่นงบการเงินแล้วแต่ข้อมูลยังไม่แสดงในคลังข้อมูลธุรกิจ
พงษ์พันธุ์ ทองอยู่ 23 สิงหาคม 2561 10:20:35
256 0
ละเมิดสิทธิชื่อผู้ทำบัญชี
ประภาพรรณ โรจนพัฒน์ 19 กรกฎาคม 2561 14:06:24
497 0
ส่งงบการเงินด้วยกระดาษแต่ไม่ส่ง E-filing
สัน 27 มิถุนายน 2561 15:16:05
446 0