พาณิชย์ฯ หนุน'ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์เต็มที่ เตรียมส่ง SMEs ขึ้นแท่นมาตรฐาน ISO เน้นสร้างความเป็นมืออาชีพ ขยายเครือข่ายพันธมิตร รองรับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น

พาณิชย์ฯ หนุน'ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์เต็มที่ เตรียมส่ง SMEs ขึ้นแท่นมาตรฐาน ISO
เน้นสร้างความเป็นมืออาชีพ ขยายเครือข่ายพันธมิตร รองรับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น
พร้อมพาศึกษาดูระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานระดับโลกที่ JWD