มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของรัฐ ส่งผลให้ยอดจดทะเบียน 9 เดือนแรกเพิ่มขึ้นร้อยละ 4

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของรัฐ ส่งผลให้ยอดจดทะเบียน 9 เดือนแรกเพิ่มขึ้นร้อยละ 4
ขณะที่ยอดจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจพุ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 มูลค่ากว่า 2.5 แสนล้านบาท
 
 
                  นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ยอดจดทะเบียนธุรกิจ 9 เดือนแรกของปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 และจดทะเบียนเลิกบริษัทลดลงร้อยละ 0.2 เทียบกับสะสมรอบ 9 เดือน ปี 2558 ขณะที่ตัวเลขจัดตั้งบริษัทเฉพาะเดือน ก.ย.59 ลดลงร้อยละ 2 แต่ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เทียบกับเดือน ส.ค.59 สำหรับยอดจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจพุ่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 มูลค่ากว่า 2.5 แสนล้านบาท บัญชีเงินฝากธนาคาร ยังคงได้รับความนิยมสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 62 ของทรัพย์สินที่มาจดทะเบียน รองลงมาคือลูกหนี้การค้า และ เครื่องจักร/รถยนต์/เรือ
                  ทั้งนี้ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ชี้แจงรายละเอียดสถิติการจดทะเบียนธุรกิจและผลการให้บริการประจำเดือนกันยายน 2559 และไตรมาส3/2559 เพิ่มเติม ดังนี้
 
ผลการจดทะเบียนธุรกิจ เดือนกันยายน