การจดทะเบียนธุรกิจและผลการให้บริการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การจดทะเบียนธุรกิจและผลการให้บริการ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
                             นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจและผลการให้บริการประจำเดือนตุลาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้
 
ผลการจดทะเบียนธุรกิจ เดือนตุลาคม