กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารเกียรตินาคิน ขยายการให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคล e-Certificate

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารเกียรตินาคิน
ขยายการให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคล e-Certificate
 
                    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขยายความร่วมมือออกหนังสือรับรองนิติบุคคล e-Certificate เพิ่มอีก 2 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารเกียรตินาคิน รวมเป็น 9 ธนาคาร มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศถึง 4,177 สาขา หลังเปิดให้บริการมา 6 ปี มีประชาชนเข้าใช้บริการถึง 731,231ราย ตอกย้ำ!!! ช่วยนักธุรกิจสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย เดินทางง่าย ทำธุรกิจคล่องตัว
                    นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เปิดให้บริการออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ผ่านธนาคาร ซึ่งได้นำเทคโนโลยี "ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital Signature