กรมพัฒน์ฯ จับมือ ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เตรียมความพร้อมผลักดันผู้ประกอบการชุมชน เข้าสู่ช่องทางออนไลน์ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชน

กรมพัฒน์ฯ จับมือ ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เตรียมความพร้อมผลักดันผู้ประกอบการชุมชน
เข้าสู่ช่องทางออนไลน์ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชน
ปี