วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย) จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) โดยมีนายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเข้าร่วมงาน ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561