การจัดตั้งบริษัทและดำเนินธุรกิจของชาวต่างชาติในประเทศไทย

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้การต้อนรับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู
ที่นำคณะนักธุรกิจจีนจากนครเฉิงตู เข้าพบผูู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และรับฟังบรรยายสรุปในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัทและดำเนินธุรกิจของชาวต่างชาติในประเทศไทย ณ ห้องม่วงส่าหรี ชั้น 7
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561