ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างเอกชนดำเนินการกิจกรรมประกวดโมเดลธุรกิจสินค้าชุมชนออนไลน์ by DBD (ระดับอุดมศึกษา) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C)