ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน ๑ รายการ รวม ๒๗ ลูก