ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างการจัดนิทรรศการ สืบสานปณิธาน แม่หลวงของปวงไทย การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในงาน ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒