ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถราชการ ยี่ห้อเซฟโรเลต หมายเลขทะเบียน กย-๓๒๗๖ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง