เข้าสู่ระบบ
สอบถามการลงประกาศหนังสือพิมพ์ เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
วิชิต 07 ตุลาคม 2551 16:21:27 IP:
ความคิดเห็นที่ 1
13 ตุลาคม 2551 14:21:44 IP: 10.6.110.24
ความคิดเห็นที่ 2
การลงประกาศในหนังสือพิมพ์ เรื่องเรียกประชุมผู้ถือหุ้น(ทั้งสามัญและวิสามัญ) จะต้องลงประกาศ หนังสือเรียกประชุมทั้งฉบับ ซึ่งมีวาระประชุมโดยละเอียด หรือลงประกาศย่อ ๆ ว่า ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ...... เวลา... วันที่ .... ณ สถานที่ ..... ลงชื่อ ...... กรรมการผู้ประกาศ ก็เพียงพอ
วิชิต 07 ตุลาคม 2551 16:21:27 IP: 117.47.43.202
ความคิดเห็นที่ 3
ต้องลงทั้งฉบับตามหนังนัดประชุมและต้องลงประกาศก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า7หรือ14วัน แล้วแต่ว่าเป็นมติธรรมดาหรือมติพิเศษ
ตอบ 08 ตุลาคม 2551 08:22:22 IP: 10.6.101.133
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น