เข้าสู่ระบบ
ยีื่นงบการเงินแล้วแต่ข้อมูลยังไม่แสดงในคลังข้อมูลธุรกิจ
ผมยื่นงบการเงินผ่านทางสำนักงาน DBD และได้ยื่นผ่านทาง E-Filling ซึ่งทั้งหมดได้รับการอนุมัติแล้ว ตั้งแต่เดือน มิถุรนายน แต่ข้อมูลที่เป็นตัวเลขทางการเงิน เข่น งบกำไรขาดทุน งบถุล ยังไม่แสดงใน คลังข้อมูลธุรกิจ ครับ ต้องดำเนินการอย่างไรต่อหรือเปล่าครับ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนรูป