เข้าสู่ระบบ
ขอคัดสำเนา บอจ.3 ทาง อินเตอร์เน็ต
รบกวนแนะนำการขอคัดสำเนา บอจ.3 ทาง อินเตอร์เน็ต
porween poonjun 27 พฤษภาคม 2562 17:58:09 IP: 203.154.28.125
ความคิดเห็นที่ 1
การขอหนังสือรับรอง รับรองสำเนา ทางอินเทอร์เน็ต www.dbd.go.th มี 2 ระบบ คือ ระบบ e-Certificate และระบบ e-Service ซึ่งทั้ง 2 ระบบจะต้องเป็นสมาชิกก่อนขอเอกสาร แต่ในระบบ e-Certificate ไม่จำเป็นต้องทำคำขอผ่านเว็บไซต์กรม โดยสามารถทำคำขอ ณ ธนาคารที่ร่วมโครงการได้เลย ยกเว้นระบบ e-Service จะต้องขอผ่านระบบกรมเท่านั้น สามารถเลือกรับเอกสารผ่านช่องทางต่างๆ รายละเอียดเพิ่มเติม www.dbd.go.th หัวข้อ บริการออนไลน์ >>> ขอหนังสือรับรอง/คัดสำเนา
Y#กองข้อมูลธุรกิจ . 28 พฤษภาคม 2562 10:21:37 IP: 10.6.110.110
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น
'); frameDoc.document.close(); setTimeout(function () { window.frames["frame1"].focus(); window.frames["frame1"].print(); document.body.removeChild(frame1); }, 500); return false; }