เข้าสู่ระบบ
จะเปลี่ยนจากหุ้นบุริมสิทธิ์ เป็นหุ้นสามัญ ต้องทำอย่างไร
ทุนจดทะเบียนบริษัท มีทั้งหุ้นบุริมสิทธิ์ และหุ้นสามัญ ถ้าเราจะแก้ให้เป็นหุ้นสามัญประเภทเดียว ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
วริสรา ทองภู 28 พฤษภาคม 2562 08:44:53 IP: 203.154.28.125
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น
'); frameDoc.document.close(); setTimeout(function () { window.frames["frame1"].focus(); window.frames["frame1"].print(); document.body.removeChild(frame1); }, 500); return false; }