เข้าสู่ระบบ
เปิดคลินิกรักษาสัตว์ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่
เปิดคลินิกรักษาสัตว์ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่ ถ้าจด ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ยื่นอย่างไรคะ
ujung 16 สิงหาคม 2562 14:17:18 IP: 172.26.2.2 แจ้งลบกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
ตอบ คุณ Kalyakorn Tricharoentip

กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ จะต้องอยู่ภายใต้บังคับ ของกฎหมายที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำกับดูแลอยู่ เรียกว่า **ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชย์กิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ฉบับปัจจุบัน คือ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2553 กำหนดไว้ว่ากิจการใดบ้าง ที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

กิจการเปิดคลินิกรักษาสัตว์ ที่ท่านสอบถามมานั้น เป็นกิจการที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับ กฎหมายฉบับดังกล่าว จึงไม่เข้าข่ายต้องจดทะเบียนพาณิชย์แต่อย่างใด

แต่หากท่านม่สินค้าที่เกี่ยวข้องกับกิจการวางขายลักษณะสินค้าปกติ เช่น มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับสัตว์ เป็นต้น นั้น สามารถขอจดทะเบียนพาณิชย์เฉพาะกิจการค้าขายได้

เอกสารที่ใช้จดทะเบียนพาณิชย์ มีดังนี้

แบบฟอร์มทะเบียนพาณิชย์
(1)คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.) ระบุข้อ 1 ถึงข้อ 8
(2)หลักฐานที่ตั้งสำนักงาน เช่น เอกสารการยินยอม หรือการเช่าจากผู้ที่เป็นเจ้าของสถานที่
กรณีผู้ประกอบการ ไม่ได้เป็นเจ้าของสถานที่ตั้งเอง
(3)แผนที่ร้านโดยสังเขป

สถานที่ยื่นขอจดทะเบียน ให้พิจารณาจากสถานที่ประกอบการเป็นหลัก
(1) กรุงเทพมหานคร
- สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ศาลาว่าการกรุงเทพฯ เสาชิงช้า
- สำนักงานเขต ในเขตที่สถานที่ประกอบการตั้งอยู่
(2) ภูมิภาค
- สำนักงานเมืองพัทยา
- สำนักงานเทศบาล/สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (ในท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่)

**สามารถศึกษากฎหมายดังกล่าว ตามลิงค์นี้ครับ http://www.dbd.go.th/download/data_srevice/1_3.pdf
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนรูป