เข้าสู่ระบบ
คัดงบการเงินปี 2557
สอบถามขอคัดงบการเงิน ปี 2557 ยังไงค่ะ
ชนาภา 22 สิงหาคม 2562 16:38:23 IP: 203.154.28.125 แจ้งลบกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
ตอบ คุณชนาภา รักมณี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้บริการหนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
1. walk in (ทำคำขอด้วยตนเอง)
1.1 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ
1.2 สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 (ปิ่นเกล้า)
1.3 สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 2 (พหลโยธิน)
1.4 สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 3 (รัชดาภิเษก)
1.5 สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 4 (สุรวงศ์)
1.6 สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 5 (ศรีนครินทร์)
1.7 สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 6 (ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)
1.8 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 แห่งทั่วประเทศ
1.9 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขาเกาะสมุย)
1.10 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก (สาขาแม่สอด)
1.11 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สาขาหัวหิน)
1.12 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี (สาขาพัทยา)
1.13 ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS)
1.14 ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC)
2. ทำคำขอผ่านระบบอินเทอร์เน็ต www.dbd.go.th-- บริการ
ออนไลน์ -- ขอหนังสือรับรอง/คัดสำเนา
2.1 e-Certificate รับเอกสารผ่านธนาคารที่ร่วมโครงการ
ตรวจสอบธนาคารที่ร่วมโครงการได้ที่ www.dbd.go.th -- คู่มือทำธุรกิจ -- ข้อมูลธุรกิจ ----รายชื่อสาขา
ธนาคารที่ให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร (e-Certificate)
2.2 e-Service เลือกรับเอกสาร 4 ช่องทาง
- รับด้วยตนเอง (walk in)
- จัดส่งโดยพนักงานกรม (Delivery)
- ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
- ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic File)
ข้อมูลเพิ่มเติม www.dbd.go.th เลือกบริการออนไลน์ หัวข้อ ขอหนังสือรับรอง/คัดสำเนา หรือโทร 02-5475160
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนรูป