เข้าสู่ระบบ
การลงประกาศจ่ายเงินปันผล
1. กรณีวันที่ 1 ตุลาคม มีการจัดประชุมเรื่องการจ่ายเงินปันผล และมติที่ประชุมสรุปให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 ตุลาคม จะต้องโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่เรื่องการจ่ายเงินปันผลภายในวันที่เท่าไหร่คะ *** อ้างอิง มาตรา 1204 การบอกกล่าวว่าจะปันผลอย่างใด ๆ อันได้อนุญาตให้จ่ายนั้น ให้บริษัทมีจดหมายบอกกล่าวไปยังตัวผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกคน แต่ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นชนิดที่มีใบหุ้นออกให้แก่ผู้ถือ ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวด้วย 2. หนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ หมายถึงหนังสือพิมพ์รูปแบบไหนคะ 3. หนังสือพิมพ์ออนไลน์ สามารถใช้ลงประกาศกรณีเชิญประชุมผู้ถือหุ้น, และการจ่ายเงินปันผล หรือการลงประกาศอื่นๆ ที่กำหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้หรือไม่คะ
khunkoi 22 สิงหาคม 2562 16:49:19 IP: 203.154.28.125 แจ้งลบกระทู้
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนรูป