เว็บบอร์ด

เข้าสู่ระบบ
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
จดทะเบียนการค้า
สุปราณี 19 ตุลาคม 2562 07:50:40
1 0
เลขรหัสประจำบ้าน ของห้องในคอนโดมิเนียม
วัชนันท์ 17 ตุลาคม 2562 00:28:51
6 0
ขอสอบถามเรื่องการจดทะเบียนพาณิชย์ กับ ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ครับ
Chaiyoot 16 ตุลาคม 2562 11:48:01
21 1 LorticacatNit
16 ตุลาคม 2562 19:33:53
ขอสอบถามเรื่องการจดทะเบียนพาณิชย์ กับ ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ครับ
Chaiyoot 16 ตุลาคม 2562 11:48:01
6 0
จะถอนชื่อหุ้นออกจาก
14555378 16 ตุลาคม 2562 03:05:40
6 0
ขอทราบรายชื่อบริษัทก่อสร้างย้อนหลัง
SomnukRu 24 กันยายน 2562 11:45:21
18 0
อยากเปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด
flour 21 กันยายน 2562 17:06:53
16 0
สำรองตามกฎหมาย
olylone 19 กันยายน 2562 09:55:42
16 0
หนังสือหารือ
กิตติกา 16 กันยายน 2562 16:19:34
26 0
กำไรสะสม เพิ่มทุนได้หรือไหม
Chuan Larppermpoonsub 12 กันยายน 2562 09:17:48
29 0
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
การจดทะเบียนเพิ่มทุนโดยผู้ถือหุ้นชำระค่าหุ้นไม่เท่ากัน
LGI Office 12 กันยายน 2562 11:02:20
8 0
จดทะเบียนแก้ไขชื่อบริษัท เพิ่มกรรมการ เพิ่มทุน บริษัทจำกัด
เสาวรส 9 กันยายน 2562 01:27:02
13 0
ปริ้นใบเสร็จจดทะเบียนไม่ออก(จดทะเบียนออนไลน์)
parichat 21 สิงหาคม 2562 14:12:25
13 0
สมัครสมาชิกในระบบไม่ได้
ปพิ 22 กรกฎาคม 2562 21:56:31
32 0
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
สร้อยฟ้า 28 มิถุนายน 2562 09:44:11
44 0
แบบฟอร์มจดทะเบียน หจก.
พิภัตตา เอี่ยมเจริญ 18 มิถุนายน 2562 15:32:41
34 0
เรื่อง การชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนบริษัทจำกัดด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากตัวเงิน
44 0
จะเปลี่ยนจากหุ้นบุริมสิทธิ์ เป็นหุ้นสามัญ ต้องทำอย่างไร
วริสรา 28 พฤษภาคม 2562 08:44:53
27 0
วิธีการแก้ไขให้แสดงเลขหมายใบหุ้นใน อบจ 5
วารุณี 28 เมษายน 2562 15:40:40
73 0
บอจ.5
ก้อย 17 เมษายน 2562 11:00:35
59 0
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
บจก.โดนพิทักทรัพย์ ต้องนำส่งงบการเงินไหมค่ะ
นวนฉวี 14 พฤษภาคม 2562 03:11:59
39 0
นำส่งบอจ.5 เลขบัตรฯผู้ถือหุ้นไม่แสดงในเอกสารบอจ.5
นลัทพร 2 พฤษภาคม 2562 09:07:46
79 0
การแก้ทศนิยมจากโปรแกรม dbd in excel
acc_bow 27 กุมภาพันธ์ 2562 09:27:54
71 0
ที่ให้ระบุวันประชุมรับรองงบ
ranida 11 กุมภาพันธ์ 2562 21:47:30
87 0
จดบริษัทใหม่ ต้องเข้าไปสมัครขอรหัสใหม่หรือเปล่า
กุุสุมา 5 ตุลาคม 2561 11:06:53
284 0
งบร้าง มีที่ดินติดค้ำประกัน ธนาคารขอคืนสู่สภาพแล้ว
279 0
ยืนงบการเงินล่าช้า ปี 2560
นุสรา 18 กันยายน 2561 11:04:36
301 0
ยีื่นงบการเงินแล้วแต่ข้อมูลยังไม่แสดงในคลังข้อมูลธุรกิจ
พงษ์พันธุ์ ทองอยู่ 23 สิงหาคม 2561 10:20:35
258 0
ละเมิดสิทธิชื่อผู้ทำบัญชี
ประภาพรรณ โรจนพัฒน์ 19 กรกฎาคม 2561 14:06:24
501 0
ส่งงบการเงินด้วยกระดาษแต่ไม่ส่ง E-filing
สัน 27 มิถุนายน 2561 15:16:05
448 0