เว็บบอร์ด

เข้าสู่ระบบ
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
การลงประกาศในหนังสือพิมพ์ออนไลน์
ชญาน์ 4 ธันวาคม 2562 11:08:00
7 0
การรับมอบอำนาจ
ณิชาภัตร 28 พฤศจิกายน 2562 10:07:20
8 0
การจดทะเบียนผู้ประกอบการ
สุภาวรรณ 27 พฤศจิกายน 2562 10:29:06
19 0
สอบถามระยะเวลายื่นงบการเงินรอบไม่ปกติ
Tungpui 26 พฤศจิกายน 2562 16:36:10
13 0
สอบถามเรื่องการสละสิทธิไม่รับเงินปันผล
tharakorn10 26 พฤศจิกายน 2562 15:48:27
6 0
สอบถาวัตถุประสงค์ การค้า
ส่วนราชการ 25 พฤศจิกายน 2562 09:55:53
8 0
ใช้บ้านจดทะเบียนพาณิชย์
พิชญ์ชัย 22 พฤศจิกายน 2562 02:23:04
24 1 Y#กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ (ทพ.) .
28 พฤศจิกายน 2562 10:50:44
เรื่องตราประทับของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
สายวรุณ 14 พฤศจิกายน 2562 16:13:00
22 0
สอบถามการใช้รหัสจดทะเบียนคะ
ขวัญพิชชา 12 พฤศจิกายน 2562 13:50:22
29 1 Y#กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ (ทพ.) .
18 พฤศจิกายน 2562 16:20:44
สอบถามการใช้รหัสจดทะเบียนคะ
27 1 Y#กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ (ทพ.) .
18 พฤศจิกายน 2562 16:24:04
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
พนักงานราชการหน่วยงานของรัฐ จดทะเบียนบริษัทได้หรือไม่คับ
อดิศักดิ์ 7 พฤศจิกายน 2562 16:21:07
6 0
การจดทะเบียนเพิ่มทุนโดยผู้ถือหุ้นชำระค่าหุ้นไม่เท่ากัน
LGI Office 12 กันยายน 2562 11:02:20
29 0
จดทะเบียนแก้ไขชื่อบริษัท เพิ่มกรรมการ เพิ่มทุน บริษัทจำกัด
เสาวรส 9 กันยายน 2562 01:27:02
23 0
ปริ้นใบเสร็จจดทะเบียนไม่ออก(จดทะเบียนออนไลน์)
parichat 21 สิงหาคม 2562 14:12:25
29 0
สมัครสมาชิกในระบบไม่ได้
ปพิ 22 กรกฎาคม 2562 21:56:31
47 0
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
สร้อยฟ้า 28 มิถุนายน 2562 09:44:11
57 0
แบบฟอร์มจดทะเบียน หจก.
พิภัตตา เอี่ยมเจริญ 18 มิถุนายน 2562 15:32:41
48 0
เรื่อง การชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนบริษัทจำกัดด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากตัวเงิน
61 0
จะเปลี่ยนจากหุ้นบุริมสิทธิ์ เป็นหุ้นสามัญ ต้องทำอย่างไร
วริสรา 28 พฤษภาคม 2562 08:44:53
38 0
วิธีการแก้ไขให้แสดงเลขหมายใบหุ้นใน อบจ 5
วารุณี 28 เมษายน 2562 15:40:40
85 0
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
บจก.โดนพิทักทรัพย์ ต้องนำส่งงบการเงินไหมค่ะ
นวนฉวี 14 พฤษภาคม 2562 03:11:59
50 0
นำส่งบอจ.5 เลขบัตรฯผู้ถือหุ้นไม่แสดงในเอกสารบอจ.5
นลัทพร 2 พฤษภาคม 2562 09:07:46
93 0
การแก้ทศนิยมจากโปรแกรม dbd in excel
acc_bow 27 กุมภาพันธ์ 2562 09:27:54
80 0
ที่ให้ระบุวันประชุมรับรองงบ
ranida 11 กุมภาพันธ์ 2562 21:47:30
101 0
จดบริษัทใหม่ ต้องเข้าไปสมัครขอรหัสใหม่หรือเปล่า
กุุสุมา 5 ตุลาคม 2561 11:06:53
288 0
งบร้าง มีที่ดินติดค้ำประกัน ธนาคารขอคืนสู่สภาพแล้ว
282 0
ยืนงบการเงินล่าช้า ปี 2560
นุสรา 18 กันยายน 2561 11:04:36
314 0
ยีื่นงบการเงินแล้วแต่ข้อมูลยังไม่แสดงในคลังข้อมูลธุรกิจ
พงษ์พันธุ์ ทองอยู่ 23 สิงหาคม 2561 10:20:35
261 0
ละเมิดสิทธิชื่อผู้ทำบัญชี
ประภาพรรณ โรจนพัฒน์ 19 กรกฎาคม 2561 14:06:24
508 0
ส่งงบการเงินด้วยกระดาษแต่ไม่ส่ง E-filing
สัน 27 มิถุนายน 2561 15:16:05
459 0