บริการออนไลน์

บริการข้อมูล

คลังความรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประกาศ

 1. "กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ" ประกาศเจตนารมณ์โครงการพาณิชย์คุณธรรม
 2. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น พ.ศ. 2563
 3. ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง ลดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. 2563

ข่าวกรม (Press Release)


 1. การจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 2. กรมพัฒน์ฯ เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทั่วประเทศ ติวเข้มกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่... พร้อมปรับตัวรับมือทุกการเปลี่ยนแปลง
 3. กรมพัฒน์ฯ จับมือ NocNoc จัดสัมมนา "Balanced e-Commerce" พาธุรกิจขึ้นออนไลน์ให้อยู่รอด...เติมเต็มทุกการเติบโตให้ SMEs ทั้งหน้าร้านและออนไลน์

infographic

ภาพกิจกรรม


อบรม/สัมมนา

 1. ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร SME New Tech New Trend
 2. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมหลักสูตรปั้นร้านค้าออนไลน์ขั้นเทพ รุ่น 3 (Online Marketing Genius: OMG#3) ภาคเหนือ
 3. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "โครงการส่งเสริมพัฒนาสำนักงานบัญชีสู่การเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัล (Digital Transformation)

จัดซื้อจัดจ้าง

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถราชการ ยี่ห้อฟอร์ด จำนวน ๒ คัน
 2. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษากิจกรรมยกระดับความเชื่อมั่นธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วยมาตรฐานสากล ภายใต้โครงการสร้างศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยสู่สากล ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
 3. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถราชการ ยี่ห้อโตโยต้า จำนวน ๕ คัน