บริการออนไลน์

บริการข้อมูล

คลังความรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประกาศ

 1. การดำเนินงานหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม ของกองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน ปี 2566
 2. การดำเนินงานหน่วยงาน "พาณิชย์คุณธรรม กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ" ปี 2566
 3. "กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ" ประกาศเจตนารมณ์โครงการพาณิชย์คุณธรรม

ข่าวกรม (Press Release)


 1. กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ..มาแรง สถาบันการเงินและนิติบุคคลแห่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับหลักประกัน..แตะ 400 ราย คำขอจดทะเบียนเกือบ 8 แสนคำขอ ทรัพย์สินรวมที่ใช้เป็นหลักประกัน 16 ล้านล้านบาท
 2. 8 เดือนปี '66 ต่างชาติลงทุนในไทย 65,790 ล้านบาท ญี่ปุ่นลงทุนอันดับหนึ่ง 21,981 ล้านบาท สิงคโปร์ 13,995 ล้านบาท และจีน 11,851 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 4,491 คน
 3. กรมพัฒน์ฯ บุกภูเก็ต ชมความสำเร็จ Digital Village ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางหวานพัฒนา ยอดขายออนไลน์'ส้มควาย'ของดีท้องถิ่น พุ่ง! เตรียมดึงวิสาหกิจชุมชนบ้านบางโรง เดินรอยตาม ใช้ Soft Power ชุมชน สร้างรายได้ สร้างความยั่งยืนให้เศรษฐกิจฐานราก

infographic

ภาพกิจกรรม


อบรม/สัมมนา

 1. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "TFRS ที่ปรับปรุง 2566 และการบริหารความเสี่ยงการฉ้อฉลภายในองค์กร" ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
 2. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "เจาะลึกภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อป้องกันเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม" ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
 3. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ส่งเสริมธุรกิจฟู้ดทรัคเข้าถึงแหล่งทุน"

จัดซื้อจัดจ้าง

 1. ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อหลอดไฟแอลอีดี ที๘ (LED T8)
 2. ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างพิมพ์ปกหน้าและปกหลังสำหรับการจัดทำเอกสารประกอบการประชุม (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
 3. ประกาศจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ ๔ น้ำหนัก ๘๐ แกรม จำนวน ๑๘,๐๐๐๐ รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)