กรมพัฒน์ฯ จับมือ 2 หน่วยงาน เฟ้นหาธุรกิจคนดี มีธรรมาภิบาลมอบรางวัลเชิดชูธุรกิจ 101 ราย สร้าง Idol ให้ภาคธุรกิจเดินตาม...

กรมพัฒน์ฯ จับมือ 2 หน่วยงาน เฟ้นหาธุรกิจคนดี มีธรรมาภิบาล
 มอบรางวัลเชิดชูธุรกิจ 101 ราย สร้าง Idol ให้ภาคธุรกิจเดินตาม...
 
        กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมมือกับ 2 พันธมิตร มอบรางวัลสร้างกำลังใจภาคธุรกิจ 101 ราย ทั้งระดับประเทศและจังหวัดที่สามารถดำเนินกิจการได้ตรงตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ข้อ พร้อมเชิดชูให้ทำดีต่อไป!! แนะธุรกิจรายอื่นยึดเป็นต้นแบบ เสริมฐานธุรกิจไทยให้มั่นคง ยั่งยืนถาวร
        นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า วันนี้ (21 ธ.ค.58) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างหอการค้าไทย และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) จัดพิธีมอบรางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติแก่ธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลดีเด่น ภายใต้ชื่องาน "พลังแห่งจรรยาบรรณ