กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมมือกับธนาคารมิซูโฮขยายการให้บริการ e-Certificate

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมมือกับธนาคารมิซูโฮขยายการให้บริการ e-Certificate
 
        นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่าปัจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เปิดให้บริการออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ผ่านธนาคาร ซึ่งได้นำเทคโนโลยี "ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital Signature