กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมืออาลีบาบา ดันผู้ประกอบธุรกิจ SMEs และ OTOP ใช้ e-Commerce ขยายตลาดสู่สากล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมืออาลีบาบา
 ดันผู้ประกอบธุรกิจ SMEs และ OTOP ใช้ e-Commerce ขยายตลาดสู่สากล
 
             กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือเว็บไซต์ e-Commerce ยักษ์ใหญ่ของโลก "Alibaba