กรมพัฒน์ฯ ดัน เอสเอ็มอี เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ mai

กรมพัฒน์ฯ ดัน เอสเอ็มอี เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ mai
รองรับการขยายตัวเศรษฐกิจอาเซียน มั่นใจ!! ตลาดทุนสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่ง
 
               กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผลักดันเอสเอ็มอีไทยเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ mai รองรับการขยายตัวเศรษฐกิจอาเซียน มั่นใจ!! ตลาดทุนสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่ง พร้อมโชว์ซัคเซสเคสสร้างแรงบันดาลใจ ก่อนแต่งตัวเปลี่ยนนามสุกลเป็น "มหาชนจำกัด