รมว.พาณิชย์ ลงนามปลดล็อก! ธนาคารพาณิชย์ - ประกันภัย พ้นบัญชีสาม

รมว.พาณิชย์ ลงนามปลดล็อก! ธนาคารพาณิชย์ - ประกันภัย พ้นบัญชีสาม