พาณิชย์ ดึงกูรู Alibaba.com และเอกชนไทย ช่วยเจาะลึกเทคนิคการตลาด ปั้นพ่อค้าแม่ค้าหน้าจอ...ให้เฉิดฉายบนโลกธุรกิจออนไลน์อย่างอินเตอร์

พาณิชย์ ดึงกูรู Alibaba.com และเอกชนไทย ช่วยเจาะลึกเทคนิคการตลาด
ปั้นพ่อค้าแม่ค้าหน้าจอ...ให้เฉิดฉายบนโลกธุรกิจออนไลน์อย่างอินเตอร์
 
                  กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดติวเข้มผู้ประกอบการออนไลน์ไทย พร้อม Go inter โดยผนึกกำลัง Alibaba ซึ่งเป็นตลาดออนไลน์ขนาดใหญ่ของโลก และบริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด เป็นทีมพี่เลี้ยงช่วยบ่มเพาะความรู้ ให้คำปรึกษาทั้งระดับเบื้องต้นและก้าวหน้า ก่อนต่อยอดพัฒนาและผลักดันธุรกิจโกอินเตอร์
                 นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฐ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจให้เข้าสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับความนิยมของกลุ่มคนรุ่นใหม่และมีอัตราการขยายตัวเติบโตแบบก้าวกระโดด และสอดรับกับนโยบายประชารัฐของรัฐบาลที่ต้องการให้ผู้ประกอบการไทยได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กรมฯ จึงร่วมมือกับ Alibaba ตลาดออนไลน์ยักษ์ใหญ่ระดับโลกของประเทศจีน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศซึ่งเป็นผู้บริหารเว็บไซต์ thaitrade.com และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) ด้าน e-Commerce ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ประกอบการ SMEs และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ต้องการจะพัฒนาศักยภาพการตลาดของตนเองไปสู่ต่างประเทศ โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตรคือ พื้นฐาน (Beginner) จำนวน 3 รุ่น และหลักสูตร ก้าวหน้า (Advance) เพื่อการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์สู่ตลาดต่างประเทศ จำนวน 3 รุ่น
                  สำหรับหลักสูตร