พาณิชย์!!! ชวนนิติบุคคลประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น เพื่อสร้างมาตรฐานธุรกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน

พาณิชย์!!! ชวนนิติบุคคลประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
เพื่อสร้างมาตรฐานธุรกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
 
                         กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชิญชวนนิติบุคคลไทยทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2559 เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้ภาคธุรกิจดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส และมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการสร้างมาตรฐานธุรกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน พร้อม! เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้