กรมพัฒน์ฯ เปิดติวเข้มให้นักธุรกิจบริหารทรัพย์สิน ฟรี!!!

กรมพัฒน์ฯ เปิดติวเข้มให้นักธุรกิจบริหารทรัพย์สิน ฟรี!!!
เน้นคุณภาพคับแก้ว พร้อมรับผิดชอบต่อสังคม
 
                         กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดติวเข้มฟรี!!! ให้ผู้บริหาร และผู้ประกอบธุรกิจบริหารทรัพย์สินด้วยหลักสูตรเข้มข้นนาน 5 วันในหัวข้อ "สร้างมืออาชีพธุรกิจบริหารทรัพย์สิน