กรมพัฒน์ฯ ติวเข้มสถาบันการเงินเกี่ยวกับแนวทางการรับจดทะเบียนสัญญา

กรมพัฒน์ฯ ติวเข้มสถาบันการเงินเกี่ยวกับแนวทางการรับจดทะเบียนสัญญา
หลักประกันทางธุรกิจก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้ 2 กค. นี้
 
                       กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา "แนวทางการรับจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ