กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึก ETDA และสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึก ETDA และสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
จัดยิ่งใหญ่มหกรรม Thailand Online Mega Sale 2016 ภายใต้แนวคิด
"Raining Sales Fever: ลดเว่อร์! ท้าหน้าฝน