กรมพัฒน์ฯ พร้อมรองรับนักลงทุนต่างชาติขยายตัวใน 'ปีแห่งการลงทุน'

กรมพัฒน์ฯ พร้อมรองรับนักลงทุนต่างชาติขยายตัวใน