พาณิชย์พร้อมนำองค์กรก้าวสู่รัฐบาลดิจิตอลแบบสมบูรณ์ ให้บริการประชาชนรองรับเศรษฐกิจ 4.0 โลกยุคไร้สายในอนาคต

พาณิชย์พร้อมนำองค์กรก้าวสู่รัฐบาลดิจิตอลแบบสมบูรณ์
ให้บริการประชาชนรองรับเศรษฐกิจ 4.0 โลกยุคไร้สายในอนาคต
 
                         กระทรวงพาณิชย์ ปลื้ม...สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จัดอันดับกระทรวง