พาณิชย์' จับมือ ร้านค้าส่ง-ปลีกภูธร มอบของขวัญปีใหม่ประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี

พาณิชย์' จับมือ ร้านค้าส่ง-ปลีกภูธร มอบของขวัญปีใหม่ประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี
จัดงาน "ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม" เริ่มวันนี้ - 31 ม.ค.60
เครือข่ายกว่า 6,000 ร้านค้าทั่วประเทศ ลดราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค 20 - 80%
 
                     "กระทรวงพาณิชย์" จับมือ ร้านค้าส่ง-ปลีกในท้องถิ่น มอบของขวัญปีใหม่ประชาชน พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี จัดงาน "ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม" วาระพิเศษ ลดราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค 20-80% ระหว่าง 1 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560 มีเครือข่ายร้านโชวห่วยกว่า 6,000 ร้านค้า ทั่วประเทศ ร่วมจัดงานฯ คาดจบงานมีเงินสะพัดกว่า 500 ล้านบาท และลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท
                    นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า "ตามที่กระทรวงพาณิชย์ ได้ขอความร่วมมือผู้ผลิตสินค้า ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ และห้างสรรพสินค้า ลดราคาสินค้าเพื่อเป็นของขวัญให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ ในส่วนของ "กรมพัฒนาธุรกิจการค้า" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) มีดำริให้กรมฯ ร่วมมือกับ ร้านค้าส่ง-ปลีกท้องถิ่น ที่ได้รับการพัฒนาจากกระทรวงพาณิชย์ จัดมหกรรมลดราคาสินค้า ภายใต้ชื่องาน "ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม" ซึ่งจะจัดเป็นวาระพิเศษ โดยจะมีการลดราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค 20-80% เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในส่วนภูมิภาคจะสามารถช่วยลดค่าครองชีพและเพิ่มเงินในกระเป๋าได้เป็นอย่างมาก"
                    การจัดงาน "ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม" วาระพิเศษนี้ จะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 มกราคม 2560 มีเครือข่ายร้านโชวห่วยกว่า 6,000 ทั่วประเทศ เข้าร่วมจัดงานฯ โดยเฉพาะการลดราคาสินค้าที่ผลิตและจำหน่ายในท้องถิ่น หรือที่เรียกว่า "สินค้าเฮ้าส์แบรนด์" จะเข้าร่วมลดราคาถึง 50% ซึ่งถือเป็นการเปิดตัวสินค้าที่ผลิตโดยคนในท้องถิ่น จำหน่าย และบริโภคในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก ก่อนที่จะขยายเป็นสินค้าในระดับจังหวัดต่อไป โดยคาดว่าหลังเสร็จสิ้นการจัดงานฯ จะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจกว่า 500 ล้านบาท และลดภาระค่าครองชีพได้ไม่ต่ำกว่า 100 - 150 ล้านบาท
                    ทั้งนี้ การจัดงาน "ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม" จัดขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเกิดการเกื้อกูลกันอย่างเป็นระบบ โดยได้ดำเนินการมาแล้วทั้งสิ้นรวม 9 ครั้ง มีมูลค่าการซื้อขายรวมกว่า 3,954 ล้านบาท การจัดงาน "ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม" จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ปีละ 2 ครั้ง คือ 1) ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2) ระหว่างวันที่ 9 - 30 กันยายน เกิดจากความร่วมมือในลักษณะประชารัฐ ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ คือ กระทรวงพาณิชย์ และภาคธุรกิจ ได้แก่ สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย ผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่าย และร้านค้าส่ง-ปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศ
 
 ******************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                                                        ฉบับที่ 4 / 4 มกราคม 2560