การจดทะเบียนธุรกิจและผลการให้บริการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การจดทะเบียนธุรกิจและผลการให้บริการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
                  นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้ นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจและผลการให้บริการประจำเดือน ธันวาคม 2559 และรอบปี 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
ผลการจดทะเบียนธุรกิจ เดือนธันวาคม