พาณิชย์' จัดใหญ่ เปิด "Smart Startup 2017" เชื่อมเวที SME - Startup ต่อยอดธุรกิจร่วมกันครั้งแรกของประเทศ

พาณิชย์' จัดใหญ่ เปิด "Smart Startup 2017"
เชื่อมเวที SME - Startup ต่อยอดธุรกิจร่วมกันครั้งแรกของประเทศ
ขานรับนโยบายพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ระหว่างวันที่ 16 - 18 ก.พ. นี้
ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
 
 
                        กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีเปิดงาน Smart Startup 2017 อย่างเป็นทางการและยิ่งใหญ่ เชิญชวนผู้ประกอบการ SME และ Startup ร่วมงาน ภายใต้แนวคิด "From Pain to Gain โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่" เป็นเวทีธุรกิจเชื่อมโยงกลุ่ม SME และ Startup เข้าไว้ด้วยกันมากที่สุดเป็นครั้งแรกของประเทศ เพื่อให้ทั้งสองกลุ่มซึ่งถือเป็นภาคส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้มีโอกาสต่อยอดธุรกิจร่วมกัน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และทรัพยากรทางธุรกิจ เพื่อผลักดันธุรกิจไปสู่ตลาดทุกระดับ อันเป็นการยกระดับสู่นักธุรกิจ 4.0 ตามแนวนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 โดยงานฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ นี้ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
                        นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การจัดงาน Smart Startup 2017 โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่ ในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่สอดรับกับนโยบายรัฐบาล ทั้งด้านการบูรณาการภาครัฐ เอกชน ในรูปแบบประชารัฐ และเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้แนวนโยบายพัฒนาประเทศที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ไปสู่ "Value - Based Economy" หรือ "เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี" และเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน Creative Thailand ในการส่งเสริมเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ SME ไทย สู่การเป็น Smart Enterprises หรือ นักธุรกิจ 4.0 รวมถึง สนับสนุนการเติบโตของ Startup ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี แนวคิด นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเดิมๆ จาก Traditional SME หรือ SME ไปสู่การเป็น Smart Enterprises โดยการนำกลุ่ม Startup ที่มีศักยภาพสูงมาช่วยปิดจุดอ่อน (Pain Point) ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และสนับสนุนให้ SME ไทย เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
                        การจัดงาน "Smart Startup 2017" เป็นการบูรณาการแนวคิดดังกล่าวข้างต้นและการทำงานของทุกหน่วยงานในกำกับของกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบเทคโนโลยีรายใหม่ สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน บริษัท ซีเอซี จำกัด (C ASEAN) และ บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด เป็นงานที่เชื่อมโยงกลุ่ม SME และ Startup เข้าไว้ด้วยกันมากที่สุดเป็นครั้งแรกของประเทศ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "From Pain to Gain โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่" แก้ไขทุกปัญหาในการประกอบธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีธุรกิจเชื่อมโยง SME และ Startup เข้าด้วยกัน สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และสร้างโอกาสการเติบโตอย่างมั่นคง และผลักดันให้ SME สามารถใช้ประโยชน์จากแนวคิด นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ของ Startup มาเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสามารถปรับตัวให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมทั้งเป็นเวทีให้กลุ่ม Startup สามารถเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยทั้ง 2 กลุ่มธุรกิจจะได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และจับคู่ธุรกิจประสานการทำงานร่วมกัน
                        ทั้งนี้ ภายในงานฯ ได้แบ่งโซนการจัดแสดงออกเป็น 4 โซน ได้แก่ 1) โซน New Vision New World ที่จะให้องค์ความรู้ วิสัยทัศน์ของโลกธุรกิจยุคใหม่ และนำเสนอ เรื่องราวความสำเร็จของกลุ่ม SME ที่น่าสนใจ 2) โซน Smart Business Solution พื้นที่เจรจาจับคู่ธุรกิจเชื่อมโยง Startup Solution กับ SME Pain-points เพื่อพัฒนาเป็น Smart Enterprises ร่วมกัน 3) Idea Commercialization พื้นที่สร้างสรรค์ไอเดียระหว่าง SME และ Startup เพื่อต่อยอดเป็น ไอเดียให้กับธุรกิจ พร้อมบูธจาก Venture Capital และธนาคารชั้นนำของไทยเพื่อให้ SME สามารถเข้าถึง แหล่งเงินทุน และกิจกรรม Workshop ต่างๆ และ 4) โซน New Economy Dialogue 2017 : A Forum for Smart business enterprises เวทีแลกเปลี่ยนความรู้และแรงบันดาลใจในการพัฒนาธุรกิจ โดยนักธุรกิจชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ และ กรณีศึกษาการประกอบธุรกิจ Startup ใน CLMV สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น
 
******************************************************
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                                                  ฉบับที่ 20 / วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560