กรมพัฒน์ฯ จัดสถานะ 'ร้าง' ให้นิติบุคคลที่ฝ่าฝืนไม่ส่งงบการเงิน นาน 3 ปีต่อเนื่อง ทำให้หมดสิทธิ์ดำเนินกิจการ

กรมพัฒน์ฯ จัดสถานะ 'ร้าง' ให้นิติบุคคลที่ฝ่าฝืนไม่ส่งงบการเงิน
นาน 3 ปีต่อเนื่อง ทำให้หมดสิทธิ์ดำเนินกิจการ
 
                      กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกาศจะขีดชื่อนิติบุคคลที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขต กทม. กว่า 5,100 รายออกจากทะเบียน เหตุ!! ไม่ส่งงบการเงิน 3 ปีติดต่อกัน ส่งผลให้นิติบุคคลสิ้นสภาพตามกฎหมาย กลายเป็นนิติบุคคลร้าง เตือน! ประชาชนก่อนติดต่อทำธุรกรรมกับนิติบุคคลใด 'เช็คให้ชัวร์' ผ่าน Application DBD e-Service
                      นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ จะดำเนินการขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 5,106 รายออกจากทะเบียน เนื่องจากไม่นำส่งงบการเงินติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี นับแต่ปี 2560 ลงไป เพื่อให้ฐานข้อมูลนิติบุคคลมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
                     "การดำเนินการดังกล่าว เป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลนิติบุคคลให้มีความถูกต้อง เพราะนิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว มีหน้าที่ต้องจัดทำงบการเงินประจำปียื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจ-การค้า เพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินกิจการ แต่มีนิติบุคคลจำนวนไม่น้อยที่จดทะเบียนจัดตั้งและดำเนินกิจการแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จ เป็นเหตุให้ต้องเลิกกิจการ จึงไม่นำส่งงบการเงิน หรือบางราย ไม่มีที่ตั้งสำนักงานตามที่ยื่นขอจดทะเบียน หรือบางรายจดทะเบียนเลิกกิจการแต่ไม่ยื่นจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีตามกฎหมาย ส่งผลให้ชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ ยังมีสถานภาพคงอยู่ในระบบฐานข้อมูลของกรมฯ โดยข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และประชาชน หรือผู้ร่วมค้า ร่วมลงทุน อาจเข้าใจผิดและก่อให้เกิดความเสียหายจากการทุจริตหลอกลวงสภาพอันแท้จริง ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบัน กรมฯ ในฐานะเป็นนายทะเบียนตามกฎหมาย มีอำนาจถอนทะเบียนนิติบุคคลที่ทิ้งร้าง หรือเลิกไปแล้ว จึงได้ดำเนินการประกาศจะขีดชื่อนิติบุคคลออกจากทะเบียนจำนวน 5,106 ราย ไว้บนเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป"
                      อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอแนะนำให้ประชาชน ผู้ประกอบธุรกิจ และผู้ลงทุนที่มีความประสงค์จะติดต่อหรือทำธุรกิจกับนิติบุคคลรายใดก็ตาม ควรตรวจสอบสถานภาพของ นิติบุคคลนั้นๆ ก่อนว่ามีอยู่จริงหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจ และป้องกันปัญหาการหลอกลวง หรือแอบอ้างโดยตรวจสอบสถานะของนิติบุคคลได้ 3 ช่องทาง 1) สายด่วน 1570 2) www.dbd.go.th หัวข้อคลังข้อมูลธุรกิจและ 3) ดาวน์โหลด Application 'DBD e- Service' ผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อเช็คสถานะนิติบุคคลได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
****************************************
ที่มา : กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ                                                                                         ฉบับที่ 49 / 16 เมษายน 2560