เพิ่มช่องทางการขาย เพิ่มรายได้ ด้วยการค้าแบบออนไลน์ กับแนวคิด "พลิกธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล"

เพิ่มช่องทางการขาย เพิ่มรายได้ ด้วยการค้าแบบออนไลน์ กับแนวคิด "พลิกธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล"
ในงาน Thailand e-Commerce Day 2017 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 15-17 มิถุนายน นี้
 
 
                  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนดจัดงาน Thailand e-Commerce Day 2017 ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-19.00 น. ณ เพลนารี่ ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการที่กำลังจะเริ่มต้นค้าขายออนไลน์ รวมถึง ผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยที่มีร้านค้าออนไลน์แล้วเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักช้อปออนไลน์และธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยทั้งระบบ
                  นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "ปัจจุบันการค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ e-Commerce ไม่ใช่เป็นเพียงแค่กระแสนิยมอีกต่อไป แต่เป็นการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง โดยทุกประเทศทั่วทุกมุมโลกล้วนแล้วแต่ใช้อี-คอมเมิร์ซเป็นช่องทางในการขยายตลาดจนกลายเป็นแนวโน้มทางการค้าของโลกที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังจะเห็นได้จากอัตราการเติบโตของบริษัทด้านธุรกิจดิจิทัลที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น สอดรับกับอัตราการเติบโตของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซในประเภท B2C ที่มีมูลค่าสูงถึง 509,998.39 ล้านบาท และคาดว่าในปีต่อไปจะเติบโตสูงขึ้นถึงร้อยละ 43.00 แสดงให้เห็นถึงความต้องการทางการตลาดของผู้บริโภคในด้านการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์"
                  "กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตระหนักถึงความสำคัญของการค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยต้องการกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยใช้อี-คอมเมิร์ซเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้าและบริการ จึงได้จัดงาน Thailand e-Commerce Day ครั้งที่ 6 ขึ้น ไฮไลท์สำคัญภายในงานฯ ครั้งนี้ คือ การมอบรางวัลเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น (DBD e-Commerce Website Award) เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสร้างร้านค้าออนไลน์และมีการบริหารจัดการที่ดี มีมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพ โดย จะทำการเผยแพร่ร้านค้าที่ได้รับรางวัลให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกรมฯ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ รวมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยทั้งระบบอีกด้วย"
                  "นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ เช่น เจาะเทรนด์นักช้อปออนไลน์ในประเทศไทยและเตรียมตัวไปไกลในระดับอาเซียน Cashless Society? จับเงินในอากาศมาใส่กระเป๋าโอกาสธุรกิจในยุคดิจิทัล บุกตลาดจีนเป็นเจ้าสัวหลักล้านด้วยธุรกิจอี-คอมเมิร์ซโดยกูรูแห่งวงการอี-คอมเมิร์ซทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงการแสดงธุรกิจจากผู้ประกอบการอี-คอมเมิร์ซตลอดงาน"
                  งาน Thailand e-Commerce Day 2017 จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 นับเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่สำหรับธุรกิจ อี-คอมเมิร์ซในการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และเพิ่มยอดขายให้แก่ธุรกิจได้เป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยในภาพรวม ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการไทยให้พร้อมรุกและรับกับทุกสถานการณ์การแข่งขันในตลาดระดับโลก
 
 *********************************************************
ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                                                                      ฉบับที่ 78 / วันที่ 9 มิถุนายน 2560