เริ่มแล้ว ทางลัดสร้างอาชีพ...สอนทำก๋วยเตี๋ยว ฟรี!!!

                                                               เริ่มแล้ว ทางลัดสร้างอาชีพ...สอนทำก๋วยเตี๋ยว ฟรี!!!
                                                  พร้อมเทคนิคและเคล็ดลับปรุงก๋วยเตี๋ยวให้มัดใจลูกค้า สามารถประกอบธุรกิจได้ทันที
                                          เตรียมขยายเมนูอาหารประเภทอื่น...สร้างความหลากหลายเข้าถึงนักชิมทุกกลุ่ม พร้อมออนทัวร์ภูมิภาค
 
                      กระทรวงพาณิชย์ เปิดอบรมอาชีพสอนทำก๋วยเตี๋ยว...ฟรี!!! หวังเป็นทางลัดสร้างอาชีพให้ผู้ที่กำลังมองหาอาชีพ พร้อมเทคนิคและเคล็ดลับการปรุงก๋วยเตี๋ยวให้มัดใจลูกค้า โดยกูรูด้านการทำก๋วยเตี๋ยวระดับประเทศ เรียนจบ...เปิดร้านได้ทันที เตรียมต่อยอดขยายเมนูอาหารให้หลากหลาย...เข้าถึงนักชิมทุกกลุ่ม อนาคตพร้อมออนทัวร์เดินสายอบรมสร้างอาชีพในส่วนภูมิภาค สร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง
                      นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "ในวันนี้ (วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560) กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เปิดอบรมฝึกอาชีพ...สอนทำก๋วยเตี๋ยว...ฟรี!!! เป็นวันแรกสำหรับผู้ที่ยังไม่มีอาชีพเป็นของตนเองและต้องการเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยว ซึ่งกิจกรรมทางลัดสร้างอาชีพนี้จะสอนวิธีการทำก๋วยเตี๋ยว เพื่อให้สามารถเปิดร้านได้จริง รวมถึงอบรมเทคนิคการบริหารจัดการร้านอย่างเป็นระบบเพื่อให้ร้านอยู่รอดและถูกใจลูกค้ามากที่สุด ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการประกอบกิจการทุกประเภท"
                      "กระทรวงฯ ได้ร่วมมือกับ "ธุรกิจแฟรนไชส์" คือ ร้าน Gala Noodle (เย็นตาโฟตีลังกา) สอนทำก๋วยเตี๋ยวน้ำใส-เย็นตาโฟ ในวันนี้ และวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ร่วมมือกับ "มูลนิธิลุงขาวไขอาชีพ" สอนทำก๋วยเตี๋ยวน้ำตก และข้าวเหนียวหมูฝอย ซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมของคนไทย โดยการอบรมทั้ง 2 วันมีผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมฝึกอาชีพเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของประชาชนที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเอง ทำให้มีแนวคิดว่าจะมีการขยายและต่อยอดการสอนอาชีพทำอาหารประเภทอื่นๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลาย...สามารถเข้าถึงนักชิมทุกกลุ่ม รวมทั้ง ในอนาคตอาจมีการเดินสายอบรมสร้างอาชีพการทำอาหารในส่วนภูมิภาคด้วย โดยขณะนี้กำลังประสานความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจ แฟรนไชส์ ฯลฯ ในการกำหนดรูปแบบการอบรมและเมนูอาหารประเภทต่างๆ ซึ่งไม่เพียงแต่การสอนอาชีพธุรกิจอาหารเท่านั้น กระทรวงฯ ได้ทำการวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจประเภทอื่นๆ เพื่อใช้ในการอบรมสร้างอาชีพด้วย และพร้อมที่จะต่อยอดอาชีพสู่ธุรกิจอื่นๆ ตามความถนัดของแต่ละบุคคลในอนาคต ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของไทยในระยะยาว"
                      รมช. พณ. กล่าวทิ้งท้ายว่า "กิจกรรมทางลัดสร้างอาชีพ "การสอนทำก๋วยเตี๋ยว" เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็ง สร้างความมั่นคงในอาชีพให้แก่ประชาชน และเป็นการยกระดับสังคมสู่ความแข็งแกร่งระดับประเทศ โดยเน้นการพัฒนาเพื่อเป็นผู้ประกอบการในเบื้องต้น และพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Entrepreneur) ในอนาคต ทั้งนี้ หัวใจหลักของการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ต้องเริ่มที่การสร้างอาชีพให้เต็มพื้นที่ ต้องให้เกิดเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยจะต้องมี 3 ภาคส่วนร่วมมือกัน ประกอบด้วย ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งหาก 3 ภาคส่วนนี้ร่วมมือกันอย่างจริงจังก็จะเกิดพลังที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"
 
                                                          ****************************************
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                                      ฉบับที่ 91 / วันที่ 12 กรกฎาคม 2560