การจดทะเบียนธุรกิจและผลการให้บริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การจดทะเบียนธุรกิจและผลการให้บริการ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
             นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้ นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจและผลการให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประจำเดือน กันยายน 2560 และไตรมาส 3/2560 (ก.ค.-ก.ย.) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
ผลการจดทะเบียนธุรกิจเดือนกันยายน