กรมพัฒน์ฯ เปิดแผนยุทธศาสตร์อี-คอมเมิร์ซสร้างธุรกิจไทย เน้นพัฒนา 3 ด้าน - พัฒนาคน - กระตุ้นการใช้อี-คอมเมิร์ซ - อำนวยความสะดวกธุรกิจ

กรมพัฒน์ฯ เปิดแผนยุทธศาสตร์อี-คอมเมิร์ซสร้างธุรกิจไทย
เน้นพัฒนา 3 ด้าน - พัฒนาคน - กระตุ้นการใช้อี-คอมเมิร์ซ - อำนวยความสะดวกธุรกิจ
พร้อมเตรียมเปิดโครงการ อี-คอมเมิร์ซบิ๊กแบง : 3e เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชน
คาดปี