กรมพัฒน์ฯ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย พร้อมก้าวสู่การเป็น

กรมพัฒน์ฯ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ
สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย พร้อมก้าวสู่การเป็น "ดิจิทัล ดีพาร์ทเม้นท์