พาณิชย์รับลูกรัฐบาล ดันเต็มที่สร้างอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อย

พาณิชย์รับลูกรัฐบาล ดันเต็มที่สร้างอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อย
ลุย!! ลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ราคาประหยัด ขนมาให้เลือกกว่า 50 แบรนด์
หนุนด้วยแหล่งเงินทุนจากธนาคารรัฐ เชื่อ...จะช่วย